OMYC Orust Marina Yacht Club - Båtplatser på Orust
Lediga båtplaster - Orust Marina Yacht Club

Skaffa båtplats nu

Nu kan du bli delägare i Orust Marina Yacht Club

När du köper en båtplats i Orust Marina blir du också delägare i hela hamnanläggningen. Din båt ligger alltid på din helt egna bryggplats i en hamn som du själv är med och äger. Vi som idag utgår från båthamnen uppskattar det skyddade läget men också närheten till västkustens andra pärlor. Vattenvägen tar du dig snabbt ut på Nordströmmarna eller bort till Hermansö, Lysekil och Smögen.

Köpa

För oss som har valt att köpa en plats är det viktigt att vara med om att äga en del av anläggningen. Förutom de ekonomiska vinsterna med bl a en lägre avgift, blir du också en aktör som kan vara med och bygga vidare på och utveckla hamnen. Till skillnad från andra hamnar där man äger en rätt till båtplats, har vi valt låta den som ha köpt en plats ha kvar just den platsen man har köpt.

Hyra

När du hyr en båtplats väljer vi tillsammans ut en plats som motsvarar dina önskemål. Den plats du hyr har du för ett år i taget. Fördelarna är att du är fri att kunna avsluta avtalet om du vill byta hamn, samtidigt som du inte kan vara helt säker på att få samma plats år från år.