Hej alla glada båtvänner!

Tänk vilken fantastisk båtsommar vi fick denna säsong. Jag skulle vilja tacka alla gamla och nya gäster för en mycket trevlig säsong och trevligt bemötande. Aldrig har vi haft så mycket båtar i vår hamn som i år.

Lite kort om det ständiga förbättringsarbetet och vad vi gjort i år;

  • Under säsongen har vi byggt en ny parkeringsplats och detta har föranlett att vi fått bättre ordning på våra parkerade bilar. Tack för att Ni använt de parkeringskorten som vi sände ut i början på säsongen. Vi har försett våra parkeringsplatser med skyltar som just meddelar att man behöver ett tillstånd och det har gjort att vi har färre okynnes parkerande hos oss.
  • I år har vi bytt ut samtliga Ladd/vatten/lampstolpar på A-bryggan.
  • Säkerheten på Marinan har även förstärkts då vi satt ut livbojar samt brandsläckare på samtliga våra bryggor.
  • Vi har satt ut två nya sittgrupper på piren som till allas vår glädje använts flitigt.
  • Sist men inte minst har vi fått en trampolin på bryggan vid toaletten.

OrustMarina har inte under 10 års tid höjt avgiften men nu är vi tyvärr tvungna då underhållet och ökade kostnader på Marinan så kräver detta. Platser upp till 3,5m bredd kommer att få en prishöjning med 10% och de större platserna kommer att få en prishöjning med 5%.

Ett speciellt tack skulle jag vilja rikta till de eldsjälar som hjälpt till att hålla Vår Marina ren och fin samt hjälpt till att flytta bommar och deltagandet vid vårstädningen i år, mycket bra jobbat!

Till slut skulle jag vilja tacka Er för denna säsong och väl mött 2022.

Med bästa hälsningar

Orust Marina Yacht Club

Ulf Beltinge