Orust marina Yacht Club - OMYC

På gång i hamnen

Våren ser ut att vänta ytterligare med sin spirande värme och dofter som påminner om en snart annalkande sommar. Under tiden byggs det för glatta livet på Orust Marina och de tolv lägenheter som håller på att byggas skall vara klara senast i Juli i år.

Den nya Sanitetsboden som vi har placerat nere vid hamnbassängen är betydligt fräschare än den vi hade tidigare. Kod till detta lås kommer till berörda per email.

För er som väntar på vatten till bryggorna kan datumet den 22 april vara värt att lägga på minnet. Då ska nämligen vattnet kopplas in.

Vi väntar på att bilder löpande kommer att läggas ut på hemsidan för publicering för att vi snabbt ska kunna avläsa status på anläggningen.

Utöver detta har vi flyttat på parkeringsplatserna, dessa ligger till höger om de gamla (där står nu 12 lägenheter), en helt nygrusad yta har hårdgjorts för ändamålet. Där kommer fortsättningsvis även skräpcontainern att stå.

För den som önskar delta så har vi städdag den 21 april.

Vi ses snart vid havet och vår vackra Marina.

Olof Kärnsund ordf