Orust Marina - Havsnära boende

Orust Marina i Bohusläningen

Artikel i Bohusläningen om Orust Marina – Havsnära boende

”Arbetet med att skapa ett nytt bostadsområde vid Orust Marina har pågått i flera år och nu börjar det hända saker. Till hösten inleds bygget av ytterligare 12 lägenheter och arbete med en ny infart till området pågår för fullt.” – Klicka på länken nedan föra att läsa hela artikeln i Bohusläningen.